arhitekturaKONGRESNI CENTAR, VUKOVAR

idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje

[studentski projekt]


Kontekst. Vukovar je grad koji je u vrijeme Domovinskog rata pretrpio najveća ratna razaranja. Sjećanja na ratne strahote još uvijek su svježa, a usprkos brojnim mjerama za povratak stanovništva i razvoj gospodarstva, grad se sporo oporavlja. Istovremeno, Vukovar zbog svojega geo-strateškog položaja obiluje potencijalima koji mu mogu omogućiti gospodarski procvat. Sustavna analiza života u gradu, prostorno-planske dokumentacije, kao i postojećeg stanja u prostoru pokazala je kako je Vukovaru prijeko potrebna intervencija u obliku svojevrsna okidača za gospodarski razvoj, odnosno takva intervencija koja će biti ekonomski isplativa, koja će ponuditi nova radna mjesta, te koja će stvoriti novu prepoznatljivu sliku grada.
Intervencija. Ovim projektom razmatra se mogućnost pozicioniranja Vukovara kao podunavskoga kongresnog centra. Koncept izgradnje kompleksa zasniva se na sljedećim točkama: 1. uređenju riječne obale od ušća Vuke u Dunav do vodotornja, što uključuje uređenje športsko-rekreacijske staze, kao i izgradnju manjeg pristaništa i turističke luke, 2. izgradnja četiri potkovasta bloka orijentirana prema gradskom centru, 3. uređenje javnoga gradskog perivoja sa šetnicama koje vode prema budućem gradskom muzeju kod vodotornja, 4. uređenje tematskoga javnoga gradskog perivoja između lesne grede i nove izgradnje s paviljonima fleksibilne namjene (mogućnost održavanja umjetničkih izložbi unutar perivoja, koji bi također postao jedna od važnih pješačkih veza između centra grada i vodotornja), 5. formiranje zelenih koridora koji povezuju tematski perivoj s turističkom lukom i pristaništem na Dunavu.
Program. Potkovasti blokovi u prizemlju su rastvoreni sustavom prolaza, koji pješacima nude različite mogućnosti kretanja. Formirana su četiri troetažna bloka sa zajedničkom podzemnom garažom. Blokovska forma rezultira uređenjem tematskih trgova namijenjenih različitim grupama korisnika: 1. trg definiran komercijalnim sadržajima u prizemlju, poslovnim prostorima na prvom i stambenim jedinicama na drugom katu, 2. trg definiran umjetničkim sadržajima u prizemlju, edukativnim javnim sadržajima na prvom katu (knjižnica, čitaonica, predavaonice, internet klub) i stambenim jedinicama na drugom katu, 3. trg za mlade definiran pratećim komercijalnim sadržajima u prizemlju, prezentacijskim dvoranama i wellness centrom na prvom katu i stambenim jedinicama na drugom katu, 4. trg za odmor, okupljanja i susrete definiran komercijalnim sadržajima u prizemlju, prezentacijskim dvoranama, radnim vrtovima i športskim centrom na prvom i stambenim jedinicama na drugom katu. Građani grada Vukovara ovim projektom na relativno maloj površini (manje od 4 ha) dobivaju čitav niz novih sadržaja, od komercijalnih do javnih, društvenih i ugostiteljskih, svojevrsni grad u gradu.

© BOŽO BENIĆ 2021.