arhitekturaKNJIŽNICA, DUBROVNIK

idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje

[diplomski rad]


Smještaj građevine. Projektom znanstvene i sveučilišne knjižnice u Dubrovniku nastavlja se promišljanje izgradnje i uređenja sveučilišnog kampusa na području kompleksa stare bolnice sjeverozapadno od stare gradske jezgre. Izgradnja nove knjižnice predviđena je na platou sjeverozapadno od glavne sveučilišne zgrade i neposredno ispod Ulice branitelja Dubrovnika. Izbor lokacije opravdavaju jednako blizina glavne sveučilišne zgrade (u središnjem dijelu kampusa), topografija (blago položen teren), te zaklonjenost brežuljkom s pripadajućim perivojem (novogradnja ne mijenja postojeću povijesnu sliku grada). Nadalje, ovim se projektom predviđa uređenje središnjeg sveučilišnog trga kao višenamjenskog prostora namijenjenog svakodnevnom okupljanju, druženju i odmoru.
Kontemplativno iskustvo. Osnovni oblikovni koncept zgrade temelji se na tri značajke: vizuri (orijentaciji prema morskoj pučini i nebu), mimikriji (ukopavanje u teren, odnosno izdizanje terena u krov zgrade), te dvostrukim kadriranjem (promatrano s mora zapadna staklena fasada građevine postaje dinamični kadar unutar vegetacijskog pojasa, dok je iz knjižnice jedini kadar onaj prema morskoj pučini i nebu, čime zgrada svome korisniku nudi kontemplativno iskustvo i ugodnu radnu atmosferu). Sama zgrada sastoji se od tri etaže. Ulaznom rampom dolazi se na nivo prizemlja (+1,00). Ulazni prostor, uz koji su postavljeni prostori za online pretraživanje knjižnične građe, prostori za upravu, internet caffe i prostori za čitanje novina, po potrebi se može transformirati u višenamjenski izložbeni prostor. Etaže -1 (-3,00) i -2 (-7,00) čine zonu s regalima i tematski složenim knjižničnim zbirkama. U središnjim dijelovima obje ove etaže nalaze se zajednički prostori, info pultovi i terminali za posudbu, a glavni prostori studijskoga rada smješteni su uz zapadno pročelje, gdje su ostvarene najbolje vizure. Etaža -1 sadrži i zenitalno osvijetljene čitaonice i projekcijsku dvoranu, kao i gospodarske prostorije smještene ispod ulazne rampe. Etaža -2 zona je znanstvenog istraživanja i studijskoga rada. U njezinom najdubljem i ukopanom dijelu skladišni su prostori i arhiv.


© BOŽO BENIĆ 2021.