urbanizamKAMPUS, DUBROVNIK

idejno urbanističko rješenje

[diplomski rad]


Sveučilišni grad. Tema sveučilišnoga grada i projekt sveučilišnog kampusa nastavak je promišljanja budućega razvoja grada Dubrovnika, koji je započet projektom DUBROVNIK+, a kojim je predstavljena strategija razvoja dubrovačkog područja u razdoblju od 2012. do 2020. godine. Prema zaključcima toga projekta, osnovni modeli razvoja Dubrovnika temelje se na turizmu kao osnovnoj djelatnosti, te na postupnoj preobrazbi grada u jadranski kongresni centar, sveučilišni grad i športski centar. Iako je grad Dubrovnik posljednjih godina jedno od najznačajnijih turističkih odredišta na Mediteranu, koji u ljetnim mjesecima vrvi životom i različitim kulturnim sadržajima, on je zimi gotovo neprepoznatljiv, kako zbog kontinuiranog iseljavanja, tako i zbog izostanaka značajnijih kulturnih manifestacija i javnih sadržaja. Razlog takvom stanju prije svega je u nedovoljnom broju njihovih potencijalnih konzumenata. Preobrazba grada u sveučilišni centar doprinijela bi povećanju broja konzumenta kulture tijekom cijele godine, što bi posljedično rezultiralo revitalizacijom povijesne jezgre.
Kompleks stare bolnice. U prostorno-planskoj dokumentaciji navodi se kako stoljetna tradicija Dubrovnika kao kulturnog i obrazovnog središta s vrijednom kulturno-povijesnom baštinom nameće obvezu daljnjeg unaprjeđenja sustava visokog obrazovanja. Kada je riječ o gravitacijskom području, Dubrovnik kao značajno svjetsko turističko odredište sa zaštićenom povijesnom baštinom treba polaziti od svoga međunarodnog potencijala. Zbog dugoročnoga pozitivnog utjecaja na razvitak grada, prostorno-planska dokumentacija nalaže osiguranje kvalitetnih radnih i pratećih prostora za razvitak visokog školstva i znanosti, prvenstveno se orijentirajući na lokaciju kompleksa stare bolnice, upućujući na njegovu prenamjenu i uređenje.
Program. Središnji dio kampusa je zgrada stare bolnice prenamijenjena u glavnu sveučilišnu zgradu. Oko nje je formiran centralni komunikacijski plato. Glavna sveučilišna zgrada urbanistički korespondira sa znanstvenom knjižnicom, koja je uz javnu garažu smještenu oko 200 m jugoistočno, jedina novogradnja unutar zone obuhvata. Prostor između glavne sveučilšne zgrade i znanstvene knjižnice prostor je najvećeg protoka i cirkulacije ljudi, zbog čega se ondje predlaže uređenje sveučilišnog trga. Nadalje, projekt uređenja sveučilišnog kampusa predviđa i prenamjenu postojećih građevina unutar zone obuhvata; ženskog učeničkog doma i doma umirovljenika u studentske domove, prenamjenu dijela starih obiteljskih kuća u studentski centar i višenamjenske izložbene prostore, prenamjenu odjela stare bolnice u odjele likovne, glazbene i dramske akademije, obnovu parka Gradac i povijesnog ljetnikovca Crijević-Pucić, te uređenje kulturnog centra, restorana i caffe bara kao pratećih sadržaja.


© BOŽO BENIĆ 2021.