arhitekturaSV. HEDWIGA, BERLIN

međunarodni arhitektonski natječaj za rekonstrukciju berlinske katedrale

[menis arquitectos]


Suvremeni liturgijski zahtjevi. Crkva sv. Hedwige izgrađena je još u drugoj polovici 18. stoljeća i to po uzoru na rimski Panteon kao prva katolička crkva podignuta u Berlinu nakon Reformacije. Kada je 1930. godine osnovana Berlinska biskupija, crkva je postala katedrala, te je u tom razdoblju prvi put rekonstruirana. U Drugom svjetskom ratu teško je oštećena u bombardiranju, nakon čega je njezin interijer u potpunosti redizajniran. Veliki otvor u središnjem dijelu katedrale koji vodi u kriptu prizemni je prostor podijelio u dvije zasebne cjeline, onemogućivši pritom novu prostorno-funkcionalnu organizaciju liturgijskog prostora, a koju je naložio Drugi vatikanski sabor kada je uveo liturgijske promjene i predložio veću participaciju vjernika u euharistijskom slavlju. Stoga, ovim projektom rekonstrukcije i preuređenja berlinske katedrale prvenstveno se nastoje zadovoljiti netom spomenuti novi liturgijski zahtjevi, dok se podzemnim prostorno-funkcionalnim povezivanjem katedrale i pripadajuće župne kuće Bernard Lichtenberg integriraju dodatni višenamjenski i fleksibilni prostori kao mjesta susreta i zajedništva.
Projekt rekonstrukcije. Rekonstrukcija interijera zasniva se na formiranju dva potpuno odvojena liturgijska prostora; velikog (glavnog) u prizemlju katedrale i manjeg (sporednog) u kripti. S obzirom na izraziti višak svjetla koji posredstvom velikih prozora dospijeva u interijer, osnovni koncept uređenja glavnoga liturgijskog prostora temelji se na ugradnji kontinuirane perforirane kamene ovojnice čitavim obodnim dijelom i to iza stupova koji nose kupolu. Osim što ima odlična akustična svojstva, ta perforirana ovojnica (tzv. "veo") interijer ispunja suptilnim osvjetljenjem, očitujući time otajstvenost duhovnog karaktera crkvenog prostora. Istaknuto mjesto ovdje zauzima oltar, kao i nova pozicija orgulja i tribina za crkveni zbor. Onaj manji liturgijski prostor u kripti prostorno je povezan sa župnom kućom prostranim višenamjenskim prostorom, koji se prema potrebi može podijeliti u manje dijelove (dvorane). One se pak mogu koristiti za različita predavanja, izložbe, susrete i druženja. Projekt predviđa i djelomičnu rekonstrukciju postojeće župne kuće kroz integraciju novih javnih sadržaja u prizemlju, te ugradnju nove staklene fasade suvremenog oblikovnog vokabulara.


© BOŽO BENIĆ 2021.