arhitekturaMARKET, BALE

urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje trgovačkog centra

[studio 3LHD]


Novi gradski fokus. Ishodište projekta trgovačkog centra je urbanistički kontekst grada Bale i njegova zaštićena srednjovjekovna povijesna jezgra s uskim labirintom kamenom popločanih uličica i starih dvoetažnih kuća. Pozicija zgrade trgovačkog centra u zoni Val de Godena je na pješačkoj udaljenosti i u neposrednoj blizini gradske jezgre. Izgradnja zgrade svojevrsno je proširenje mreže javnih građevina grada Bale i popunjavanje prirodno stvorenih blokova kuća oko bivših vrtača - Valla. Ovaj javni Market novi je gradski fokus u neposrednoj blizini centra, koji omogućuje dodatnu infrastrukturu za daljnji razvoj grada i okolice.
Mediteranski sklop. Segment urbanističke matrice Bala uzet je kao osnova za arhitektonski koncept. Kao i kod urbane matrice gradske jezgre, gdje su pojedinačni volumeni razbijeni u manje jedinice, jednako tako razbijanje jednog zadanog volumena i sadržaja tvori osnovnu morfološku sliku Marketa. Analizom mogućih pješačkih koridora kretanja, kolnih i pješačkih pristupa parceli, definirani su glavni pristupi budućem objektu. Iz te analize i analize okolnih budućih sadržaja - parka i trga u bloku, definirana su dva unutarnja fokusa kompleksa. Zadani program različitih javnih funkcija (mesnica, ribarnica, cvjećarnica, enoteka, pekarnica, dućan, itd.) fokusiran je funkcionalno oko dva dvorišta. Jedno dvorište je prostorno / parterno proširenje javnog parka i novoformiranog unutarnjeg trga na sjeveru i to oko postojećeg stabla. Drugo je dvorište unutarnji trg / patio južnog bloka kuća. On je definiran blokovima kuća i prirodno stvorenim zelenilom, lozom, te kao takav tvori prirodnu zaštitu od sunca i pogleda prema predloženim stambenim ili poslovnim funkcijama na katu. Kao i kod gradske jezgre i sličnih referentnih istarskih i mediteranskih sklopova, ostvareno je maksimalno prožimanje javnih i stambenih sadržaja i u prizemlju i po vertikali. Jednako tako u odabiru materijala: kamena obrađenog na različite načine, drvenih okvira svih otvora, žbuke i opekarskih proizvoda u parteru i na krovovima kompleksa.

© BOŽO BENIĆ 2021.