Međunarodna konferencija povijesnih gradova u Dubrovniku “Podupiranje pametnog i održivog rasta, te rast uključivosti u povijesnim gradovima”
Pristupi prostornom planiranju dubrovačkog područja: jučer – danas – sutra
Dubrovnik, listopad 2012.

Dubrovnik je kao povijesni grad suočen s brojnim izazovima i mogućnostima. Kao takav, on može biti i model za pametni rast kroz razvoj gospodarstva utemeljen na znanju i inovaciji, za održivi rast kroz promicanje veće učinkovitosti resursa i zeleno konkurentnije gospodarstvo, te za rast uključivosti kroz poticanje visoke zaposlenosti i gospodarstvo koje pruža socijalnu i teritorijalnu koheziju. Prostorno-planska dokumentacija mora biti osnovica razvoja. Komparativna analiza prostornih planova kakvi su se donosili u prošlosti, kao i onih koji su trenutno na snazi, otkriva razlike u prostorno-planskim polazištima, te prezentira pozitivne i negativne prostorne učinke planskih određenja.


© BOŽO BENIĆ 2021.