Međunarodna znanstvena konferencija “Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa”
Dubrovačka ladanjska arhitektura kao aktivni čimbenik kulturnog, društvenog i gospodarskog razvoja Dubrovnika – primjer ljetnikovca Bunić-Kaboga u Rijeci dubrovačkoj
Zagreb, listopad 2015.

Dubrovačka ladanjska arhitektura jedinstveni je čimbenik krajoličnog identiteta i gradotvornosti, te vrijedno kulturno/graditeljsko naslijeđe grada Dubrovnika s potencijalom sukreatora novog razvoja. Iako formalno zaštićeni, danas su mnogi ljetnikovci u vrlo lošem stanju, te su izloženi propadanju. Ljetnikovac Bunić-Kaboga u Rijeci dubrovačkoj nedavno je obnovljen na osnovu iscrpnih povijesno-umjetničkih istraživanja, postavši dostupan
široj javnosti kao gradski prostor namijenjen održavanju kulturnih i javnih događanja. Takav pristup revitalizaciji dobar je model obnove primjenjiv i na preostalu zapuštenu dubrovačku ladanjsku arhitekturu s prvenstvenom namjerom očuvanja kontinuiteta naslijeđa.


© BOŽO BENIĆ 2021.