Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam
Turistički sklop nekadašnjega vojnog odmarališta u Kuparima: prostorni razvoj i urbanističke odlike
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, prosinac 2019.

U znanstvenom časopisu za arhitekturu i urbanizam Prostor objavljen je članak pod naslovom „Turistički sklop nekadašnjega vojnog odmarališta Kupari: prostorni razvoj i urbanističke odlike“ (u koautorstvu s doc. dr. sc. Alenom Žunićem). Zona vojnog odmarališta u Kuparima dosad nije bila sustavno i cjelovito istražena i obrađena iako je riječ o lokaciji na kojoj još u ranom 20. stoljeću započinje organizirana turistička aktivnost, prva takva na teritoriju Župe dubrovačke. Na temelju rezultata provedenih istraživanja donosi se preliminaran prikaz prostornog razvoja ugostiteljsko-turističkog sklopa. Sagledavajući prostorni razvoj zone, počevši od izrade prvoga investicijskog programa 1958. pa do početka ratnih zbivanja 1991., analiziraju se geneza i osnovna urbanistička obilježja smještajnih kapaciteta u cilju očuvanja i zaštite modernističke arhitekture.


© BOŽO BENIĆ 2021.