SUPREME – Podrška prostornom planiranju mora u istočnom Sredozemlju
Radionica u sklopu izrade studije slučaja Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik, 17.5.2018.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj uz podršku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sudjeluje kao partner u EU projektu “SUPREME – Podrška prostornom planiranju mora u istočnom Sredozemlju”. U projektu sudjeluju ministarstva i znanstvene institucije iz Hrvatske, Italije, Grčke i Slovenije. Cilj projekta je podrška državama članicama u uspostavi sustava održivog prostornog planiranja mora i razvijanju modela prekogranične suradnje u istočnom dijelu Mediterana. U sklopu projekta odabrana su područja za koja se izrađuju pilot projekti. U hrvatskom dijelu Jadranskog mora obrađuje se područje Dubrovačko-neretvanske županije. Tim povodom u Dubrovniku se održala radionica s dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini, a s ciljem identificiranja i razmatranja razvojnih ciljeva te konflikata i trendova u prostornom planiranju morskog područja.


© BOŽO BENIĆ 2021.