Poslijediplomski doktorski znanstveni studij “Arhitektura i urbanizam”
Obrana sinopsisa doktorske disertacije
Dubrovnik i Zagreb, 22.5.2020.

U petak, 22. svibnja 2020. godine obranjen je sinopsis doktorske disertacije pod naslovom „Kriteriji i modeli za obnovu hotelske arhitekture modernizma na primjerima dubrovačkog područja“. Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu akademik prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci (predsjednik), doc. dr. sc. Alen Žunić (član) i prof. dr. sc. Zlatko Jurić (vanjski član) ocijenilo je predloženu temu uvjerljivo i jasno obrazloženom, kvalitetno strukturiranom, znanstveno relevantnom i korisnom za primjenu u području obnove graditeljskog naslijeđa – arhitekture modernizma. Povjerenstvo je za mentora predložilo doc. dr. sc. Alena Žunića.


© BOŽO BENIĆ 2021.