Hrvatska komora arhitekata
Rezultati izbora za tijela Hrvatske komore arhitekata i tijela Skupštine 2020-2024
Zagreb, 21.1.2020.

Hrvatska komora arhitekata objavila je rezultate izbora za tijela Hrvatske komore arhitekata i tijela Skupštine za razdoblje od 2020. do 2024. Izbori su trajali od 13. prosinca 2019. godine do 20. siječnja 2020. godine, a Izborna komisija u sastavu Vladimir Kasun (predsjednik), Branimir Bilušić, Tatjana Rakovac, Valentina Fištrek i Bogdan Paulik utvrdila je rezultate. U devetoj izbornoj jedinici (Područni odbor Dubrovnik) u Vijeće Područnog odbora i Skupštinu Hrvatske komore arhitekata izabrani su Božo Benić (predsjednik), Romano Duić i Matko Vetma, a u Vijeće Područnog odbora Ursula Stanić Siništaj, Lea Đurović Ruso i Katarina Mojaš.


© BOŽO BENIĆ 2021.