Društvo arhitekata Dubrovnik
Objavljen treći broj časopisa “Mjera”
Dubrovnik, 8.2.2021.

Društvo arhitekata Dubrovnik objavilo je treći broj svoga godišnjeg časopisa „Mjera“. Tema broja je stanovanje i turizam, a o tome pišu: Romano Duić (Vrijeme za nove perspektive), Luka Krstulović (Krenimo u potragu za novim metodologijama – intervju s akademikom Nikolom Bašićem), Ivana Katurić, Sven Simov, Žaklina Grgić i Mario Gregar (Novi modeli teritorijalnog razvoja), Božo Benić (Izazovi prilagodbe), Jelena Skorup Juračić (Post-postmoderni turizam i grad), Mira Stanić (Kolumbovo jaje), Divna Antičević (Vrabac na grani), Jere Kuzmanić (Parazit), Mate Rupić, Stjepko Golubić i Zrinka Maranić (Pejzaž spektakla), Ivana Borovnjak (Turizam i hiperlokalizam), Martin Heidegger i Mario Kopić (Heideggerovo mišljenje arhitekture) i Katerina Duda (168 sati tišine). (foto: Borjana Katić)


© BOŽO BENIĆ 2021.